За нас

База данни март 23, 2011 от admin

Добре дошли в сайта на МЕТАЛ ТРАНС ЕООД

Дружеството “Метал Транс” ЕООД е регистрирано на 26.01.1999г. с решение на Видински окръжен  съд и е вписано в регистъра на търговски дружества. Фирмата е 100% частна собственост и се управлява от Станислав Тасков Станчев. Собственикът на фирмата участва и в управлението на “СП ТРАНС” ООД гр. Видин, чиято основна дейност е осъществяването на международен транспорт.
За осигуряване на материална база за организиране на доставките, съхранението и продажбата на стоките си “Метал Транс” ЕООД е изградил Строителната база находяща се в Западната складова зона по Общия градоустройствен план на гр. Видин върху площ от 8 665 кв.м. заедно със сградите и масивните складове. В базата са разположени и собствени материални дълготрайни активи, както и други специфични за дейността съоръжения и инструментариум.

База”Метал Транс “ разполага с :
1. Магазини
2. Склад за метали
3. Склад за строителни материали
4. Арматурен двор
5. Цех за машинна обработка на материали
6. Авто-сервиз
7. ТIR-паркинг

metaltrans
metaltrans
metaltrans

Няма коментари.