КВАДРАТНИ ТРЪБИ

База данни март 23, 2011 от admin

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

100401 КВ. ТРЪБИ 12x12x1.5-6m 3.2кг  
100402 КВ. ТРЪБИ 15x15x1.5-6m 4.6кг  
100404 КВ. ТРЪБИ 30x15x1.5-6m  6.5кг  
100405 КВ. ТРЪБИ 20x20x2-6m 7.5  
100406 КВ. ТРЪБИ 25x15x1.5-6m 5.3кг  
100407 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 25x25x1.5-6m 6  
100408 КВ. ТРЪБИ 25x25x2-6m 9,3  
100409 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 30x20x1.5-6m 7  
100410 КВ. ТРЪБИ 30x20x2-6m 9.3кг  
100411 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 30x30x1.5-6m 8  
100412 КВ. ТРЪБИ 30x30x2-6m  11.2кг  
100413 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 35x35x1.5-6m  
100414 КВ. ТРЪБИ 35x35x2-6m 13.2кг  
100415 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 40x20x1.5-6m 8  
100416 КВ. ТРЪБИ 40x20x2-6m 13.7кг  
100417 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 40x30x1.5-6m 1  
100418 КВ.ТРЪБИ 40x30x2-6m  14кг  
100419 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 40x40x1.5-6m 1  
100420 КВ. ТРЪБИ 40x40x2-6m 14.5кг  
100421 КВ. ТРЪБИ 50x30x3-6m 20кг  
100422 КВ. ТРЪБИ 50x30x2-6m 15.8кг  
100423 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 50x50x1.5-6m  
100424 КВ. ТРЪБИ 50x50x2-6m 19.2кг  
100425 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 60x40x1.5-6m 1  
100426 КВ. ТРЪБИ 60x40x2-6m 19кг  
100427 КВ. ТРЪБИ 20x10x1.5-6m 3.9кг  
100428 КВ. ТРЪБИ 100x100x3-6m 56.5кг  
100429 КВ.ТРЪБИ 100×100х5-6м 88кг  
100430 КВ.ТРЪБИ 80x40x4- 6m 40кг  
100431 КВ.ТРЪБИ 70x50x3- 6m 34 кг  
100432 КВ.ТРЪБИ 80x40x3 – 6m 31.5кг  
100433 КВ. ТРЪБИ 100x60x3 -6m 43.6кг  
100434 КВ.ТРЪБИ 70х30х2 -6m 23.2кг  
100435 КВ.ТРЪБИ 60х20х2-6m 16.5кг  
100436 КВ. ТРЪБИ 50x25x2 – 6m 14.1кг  
100437 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 20x15x1.5 -6m.  
100438 КВ. ТРЪБИ 50х25х1.5-6м 11.2кг  
100439 КВ. ТРЪБИ 60х40х3-6м 27кг  
100440 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 60х60х2-6m 23.  
100441 КВ. ТРЪБИ 50х50х3-6m 28к  
100442 КВ.ТРЪБИ 70х70х4-6m 50.5кг  
100443 КВ.ТРЪБИ 80х60х4-6m 50.5кг  
100444 КВ. ТРЪБИ 100х40х4-6m 55.9кг  
100445 КВ. ТРЪБИ 60х60х3-6м 34кг  
100446 КВ. ТРЪБИ 25х15х1.2-6м 4.5кг  
100447 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 40х25х2.5 -6м  
100448 КВ. ТРЪБИ 40х40х3 -6м 22.3кг  
100449 КВ. ТРЪБИ 180х180х8-1м 42.7кг  
100450 КВ. ТРЪБИ 30х30х3 -6м 16.5кг  
100451 КВАДРАТНИ ТРЪБИ 120х60х4- 6м 6  
100452 КВ. ТРЪБИ 80х80х2.7- 6м 41кг  
100453 КВ. ТРЪБИ 10х10х1.2-6м 2.8кг  
100454 КВ. ТРЪБИ 30х10х1.5-6м 5.4кг  
100455 КВ. ТРЪБИ 30х15х2-6м 8кг  
100456 КВ. ТРЪБИ 45х45х2-6м 17.4кг  
100457 КВ. ТРЪБИ 50х40х2-6м 17кг  
100458 КВ. ТРЪБИ 60х30х2-6м 17.4кг  
100459 КВ. ТРЪБИ 60х40х2-6м 19кг  
100460 КВ. ТРЪБИ 60х40х3-6м 27кг  
100461 КВ.ТРЪБИ 70х30х2- 6м 27кг  
100462 КВ.ТРЪБИ 120х120х4- 6м 84.5кг  
100463 КВ.ТРЪБИ 80х80х3- 6м 45.5кг  
100464 КВ.ТРЪБИ 35х35х2- 6м 13.2кг1к  
100465 КВ.ТРЪБИ 30х20х2- 6м 9.3кг1к  
100466 КВ.ТРЪБИ 30х30х2- 6м 11.2кг1к  
100467 КВ.ТРЪБИ 40х40х2- 6м 15.7кг1к  
100468 КВ.ТРЪБИ 60х60х4- 6м 41.6кг  
100469 КВ.ТРЪБА 200х200х6-195кг  
100470 КВ.ТРЪБА 50х30х2-6м 15.8кг 1к  
100471 КВ.ТРЪБА 120х120х6мм- 6м 124кг  
100472 КВ.ТРЪБА 120х80х4-6м 72кг  

Няма коментари.