ШВЕЛЕР

База данни март 23, 2011 от admin

ШВЕЛЕР

101101 ШВЕЛЕР №5- 6m  33.5 кг  
101102 UPN № 65×42 -6m  42.8 кг  
101103 ШВЕЛЕР №8 -6m  45 кг  
101104 UPN №100х50- 6м 68кг  
101105 ШВЕЛЕР №12 -6m  65 кг  
101106 ШВЕЛЕР №14 -6m  77 кг  
101107 ШВЕЛЕР N4 – 6m 29.20 кг.  
101108 ШВЕЛЕР №3- 6m  10.9 кг.  
101109 UPN №80х45- 6м 56.5кг  
101110 ШВЕЛЕР  №10-6m  53 кг  
101111 ШВЕЛЕР  №16-6m  86 кг  
101112 ШВЕЛЕР №4-6m 19 кг  
101113 UPN №50х25- 6м 24кг  
101114 UPN №160х65- 6м 115кг  
101115 UPN №180х70- 6м 132кг  
101116 UPN №140х60- 6м 96.7кг  
101117 ШВЕЛЕР №20-6m 115kg  
101118 ШВЕЛЕР №18 -6m 98кг  
101119 ШВЕЛЕР N 26  -1m  27kg  
101120 ШВЕЛЕР N30 -1m 31.8kg  

Няма коментари.