Ламарина

База данни март 23, 2011 от admin

ламарина

100601 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 0.8mm 13.5 кг  
100602 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 1.00mm 17 кг  
100603 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 1.2mm 19.1кг  
100604 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 1.5mm  23.5кг  
100605 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 1.6mm 25кг.  
100606 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 2.00mm 32 кг  
100607 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 2.5mm 43,5 кг  
100608 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 3.00mm 49 кг  
100609 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 4.00mm 67.5 кг  
100610 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 5.00mm 82,8 кг  
100611 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 6.00mm 101кг  
100612 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 2.7mm  42,5 кг  
100613 ЛАМ.ЧЕРНА2.5×1.25×1.5mm 37.5кг  
100614 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 0.5mm 9 кг  
100616 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 2.5×1.25×1.2mm  
100617 ЧЕРНА Л-НА  8,00 mm- 131кг  
100618 ЧЕРНА Л-НА 15mm- 1м2 120кг  
100619 ЧЕРНА Л-НА 12mm- 1м2 96.2кг  
100620 Л-НА ЧЕРНА 20mm- 1м2- 159 кг.  
100621 ЧЕРНА Л-НА 10mm- 1м2  82кг  
100622 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 25mm  
100623 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 2.6mm  44.1кг.  
100629 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 2.5×1.25×2.5mm  
100630 ЛАМАРИНА ЧЕРНА 2х1.13х3.00 mm  
100631 Ламарина черна 8.00 мм  

Няма коментари.